Ασφάλεια Σπιτιού

Ασφάλεια Κατοικίας

??€/χρόνο μέχρι 120 τ.μ.
??€/χρόνο για περισσότερα τ.μ.

Ασφαλιζόμενη Αξία Περιεχομένου
30.000€

Δείτε πως μπορείτε να ασφαλίσετε την κατοικία σας και το περιέχομενο της.

ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Με περισσότερους από έναν τρόπους

Για την οικογένεια

Σπίτι με περιεχόμενο

Η Ασφάλεια Κατοικίας σας προστατεύει με περισσότερους τρόπους από όσους πιστεύετε. Περιλαμβάνει καλύψεις οι οποίες κάνουν για εσάς πολύ περισσότερα από το να καλύπτουν ζημιές στην φυσική δομή του κτιρίου.

Θα σας βοηθήσουμε

Μικρές και μεγάλες ζημιές

Είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες ζημιές. Για μια ζημιά στο οίκημα ή για την απώλεια ενός πολύτιμου αντικειμένου. Θα σας βοηθήσουμε να μείνετε προστατευμένοι.

Κλοπή

Προστατέψτε την περιουσία σας από κλοπή

Κλοπή οικοσυσκευής με χρήση αντικλειδιού.
Ληστεία οικοσκευής.
Κλοπή κοσμημάτων, εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου.

Προετοιμαστείτε τώρα με Ασφάλεια Κατοικίας

Προετοιμαστείτε για κάθετί απρόσμενο. Αποκτήστε ασφάλεια κατοικίας προκειμένου να μπορέσετε να αποπληρώσετε επισκευές, κόστη αντικατάστασης, την απώλεια της περιουσίας σας.
Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Κλοπή, Πτώση Αεροσκάφους- Είστε καλυμμένοι. Επικοινωνείστε με έναν Εκπρόσωπο μας για όλες τις λεπτομέρειες.

e-asfaleiasou.gr
211 01 39 865

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Δείτε με πόσους τρόπους μπορείτε να προστατέψετε την οικογένεια σας

Φυσική Καταστροφή

• Πυρκαγιά
• Κεραυνός
• Καπνός
• Καταιγίδα
• Χιονόπτωση (βάρος χιονιού)

Ζημιές

• Έκρηξη (συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου)
• Πτώση Αεροσκάφους / Πρόσκρουση οχήματος
• Τρομοκρατικές ενέργειες / Πολιτικές ταραχές / Κακόβουλες ενέργειες
• Θραύση τζαμιών – καθρεφτών (μέχρι 500€)
• Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και ηλεκτρικών συσκευών (μέχρι 500€)
• Ζημιές κατά την πυρόσβεση / Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
• Αποκομιδή ερειπίων (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)

Θύελλες

• Θύελλα
• Πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα
• Πλημμύρα
• Χαλαζόπτωση
• Έξοδα άντλησης νερών (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
• Θραύση σωληνώσεων (συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές θραύσης σωληνώσεων από παγετό)

Κλοπή

• Κλοπή οικοσυσκευής με διάρρηξη
• Κλοπή οικοσυσκευής με τη χρήση αντικλειδιού (παρέχεται μόνο σε κατοικίες που διαθέτουν πόρτα ασφαλείας ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων)
• Ληστεία οικοσκευής
• Κλοπή κοσμημάτων, εντός πακτωμένου ή εντιχοισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (μέχρι 1.000€)
• Ζημιές κλοπής από περιεχόμενο
• Ζημιές κλοπής στο κτίριο (500€)