Ασφάλεια φορτηγού ΙΧ

Ασφάλεια Φορτηγού

από 40€

Σωματικές Βλάβες έως €1.200.000
Υλικές Ζημιές έως €1.200.000
Φροντίδα Ατυχήματος 24 Ώρες
Αποζημίωση από Ανασφάλιστο: Ναι
Νομικές Συμβουλές: Ναι

Οδική Βοήθεια

από 14€

Γεωγραφική Κάλυψη: Πανελλαδική
Ώρες Εξυπηρέτησης 24/7
Τηλεφωνική επικοινωνία 24 Ώρες
Παραγγελία μετά την έκδοση Ναι
Σε μεταφέρει Όπου θες

Ειδικές Τιμές

από 149€

Σώματα ασφαλείας Ναι
Άνεργοι Ναι
Συνταξιούχοι Ναι
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Ναι
Δημόσιοι Υπάλληλοι Ναι