Ασφάλεια φορτηγού ΔΧ

Ασφάλεια φορτηγού Δημοσίας Χρήσης

από 40€

Σωματικές Βλάβες έως €1.200.000
Υλικές Ζημιές έως €1.200.000
Φροντίδα Ατυχήματος 24 Ώρες
Αποζημίωση από Ανασφάλιστο: Ναι
Νομικές Συμβουλές: Ναι