Ασφάλεια Μηχανής

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

Για 50 - 125cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €35,92 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 126 - 250cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €40,90 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 251 - 500cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €47.92 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 501cc & ΑΝΩ

ΕΞΑΜΗΝΟ €59,90 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΟΤΟ

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ  – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ –  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
  • ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ  ΜΕΧΡΙ 2 ΖΗΜΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 
  • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
  • ΟΔΙΚΗ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
  • ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Ασφάλεια Μηχανής

από 40€

Σωματικές Βλάβες έως €1.200.000
Υλικές Ζημιές έως €1.200.000
Φροντίδα Ατυχήματος 24 Ώρες
Αποζημίωση από Ανασφάλιστο: Ναι
Νομικές Συμβουλές: Ναι

Οδική Βοήθεια

από 14€

Γεωγραφική Κάλυψη: Πανελλαδική
Ώρες Εξυπηρέτησης 24/7
Τηλεφωνική επικοινωνία 24 Ώρες
Παραγγελία μετά την έκδοση Ναι
Σε μεταφέρει Όπου θες

Ειδικές Τιμές

από 149€

Σώματα ασφαλείας Ναι
Άνεργοι Ναι
Συνταξιούχοι Ναι
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Ναι
Δημόσιοι Υπάλληλοι Ναι