Ασφάλεια Μηχανής

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

Για 50 - 125cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €33,56 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 126 - 250cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €39,34 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 251 - 500cc

ΕΞΑΜΗΝΟ €52,08 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Για 501cc & ΑΝΩ

ΕΞΑΜΗΝΟ €64,83 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΟΤΟ

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ  – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ –  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
  • ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ  ΜΕΧΡΙ 2 ΖΗΜΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 
  • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
  • ΟΔΙΚΗ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
  • ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Ασφάλεια Μηχανής

Σωματικές Βλάβες έως €1.200.000
Υλικές Ζημιές έως €1.200.000
Φροντίδα Ατυχήματος 24 Ώρες
Αποζημίωση από Ανασφάλιστο: Ναι
Νομικές Συμβουλές: Ναι