Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

0-950 cc ( 0- 6 HP) - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ €49,29 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €56,79 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €64,67 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €75,81 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €90,81 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €105,78 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €137,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €167,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €197,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

0-950 cc ( 0- 6 HP) - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΜΗΝΟ €36,99 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €43,79 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €51,67 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €52,83 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €67,83 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €82,81 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €94,04 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €124,09 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €154,09 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1000-1200 cc ( 7- 8 HP) - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ €50,18 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €57,68 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €65,18 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €77,37 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €92,37 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €107,37 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €140,34 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €170,34 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €200,34 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1000-1200 cc ( 7- 8 HP) - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΜΗΝΟ €38,60 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €46,10 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €53,98 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €56,58 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €71,58 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €86,57 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €101,18 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €131,18 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €161,18 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1300-1400 cc ( 9-10 HP ) - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ €54,33 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €61,83 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €69,70 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €84,32 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €99,32 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €114,30 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €153,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €183,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €213,44 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1300-1400 cc ( 9-10 HP ) - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΜΗΝΟ €42,41 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €49,91 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €57,79 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €62,84 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €77,84 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €92,84 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €112,99 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €142,94 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €172,99 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1500-1800 cc ( 11-12 HP ) - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ €62,61 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €70,11 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €77,61 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €98,16 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €113,16 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €128,16 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €179,61 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €209,61 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €239,61 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

1500-1800 cc ( 11-12 HP ) - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΜΗΝΟ €47,46 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €54,96 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €62,46 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €71,01 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €86,01 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €101,01 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €128,36 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €158,36 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €188,36 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

2000cc και άνω ( 13 HP και άνω ) - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΟ €64,46 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €71,96 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €79,46 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €101,25 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €116,25 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €131,25 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €185,43 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €215,43 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €245,43 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

2000cc και άνω ( 13 HP και άνω ) - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΜΗΝΟ €50,90 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €58,40 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €65,90 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ €76,63 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ €91,63 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €106,63 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ €138,97 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ €168,97 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ + ΟΔΙΚΗ + ΘΡΑΥΣΗ €198,97 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Παρατηρήσεις

• Οι ανωτέρω τιμές ασφαλίστρων αφορούν οδηγούς ηλικίας 23 έως 70 ετών και το δίπλωμα οδήγησής τους να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο από την απόκτησή του.
• Οι τιμές ασφαλίστρων που αναφέρονται στη λοιπή Ελλάδα, δεν αφορούν τα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Για τις τιμές αυτές επικοινωνήστε μαζί μας.
• Επίσης επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνηση για την παραγγελία σας όπως επίσης αν χρειάζεστε επιπλέον καλύψεις στο ασφαλιστήριό σας π.χ. (Πυρός – Κλοπή – Θεομηνίες κ.λ.π.)
• Η κάλυψη θραύση κρυστάλλων ενεργοποιείται σε 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
• Η κάλυψη οδικής βοήθειας ενεργοποιείται σε 3 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
• Η ασφάλεια είναι από την εταιρεία EUROINS και η οδική βοήθεια από την εταιρεία Ermis Assistansce.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  Ε.Ι.Χ.

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ  – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ 1.300.000€
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ –  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ 1.300.000€
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ  ΓΙΑ 5.000€
  • ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ 6.000€
  • ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 600€
  • ΚΛΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 200€
  • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ
  • ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 6.500€