Ασφάλεια Πλοίων / Σκαφών

Καλύψεις Προγράμματος

Α. ΠΛΟΙΑ/ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Θάνατος ή/και Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά άτομο
– έως 700.000€ ανά συμβάν και
– έως 2.100.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Υλικές Ζημίες σε Αντικείμενα Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας:
έως 1.000.000€ ανά συμβάν και έως 3.000.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

 

1. Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών

Ο Κλάδος Ασφάλισης Σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον νόμο καλύψεις Αστικής
Ευθύνης καθώς και ασφαλίσεις κατά ζημιών του ίδιου του σκάφους, που μπορεί να προκληθούν
από φωτιά, βύθιση, κλοπή, αμέλεια πληρώματος, ρύπανση κ.λπ. Απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο
κοινό που αποτελείται από όσους διαθέτουν σκάφη, μικρά ή ταχύπλοα, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά κ.ά.
τα οποία χρησιμοποιούνται κατά βάση για αναψυχή, για ενοικίαση ή για θαλάσσια σπορ.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκαφών “MARE Basic”

Στην ασφάλιση σκαφών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα,
εφαρμόζονται οι πλέον συνήθεις όροι που είναι οι ρήτρες “Yachts” του Ινστιτούτου Ασφαλιστών
του Λονδίνου. Στην Ελλάδα, από 01/06/2022 εφαρμόζεται ο Νόμος N.4926/2022 που αφορά
την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών, στον οποίο υπόκεινται Σκάφη
Ιδιωτικής και Επαγγελματικής Χρήσης χωρητικότητας μικρότερης των 300gt.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το πρόγραμμα MARE Basic σχεδιάσθηκε για όλα τα σκάφη ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης,
μηχανοκίνητων και μη, προσφέροντας την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης
μηχανοκινήτων και ιστιοφόρων σκαφών αναψυχής, με βασικό χαρακτηριστικό το προσιτό κόστος
ασφαλίστρων.

Καλύψεις Προγράμματος
Α. ΠΛΟΙΑ/ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Θάνατος ή/και Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά άτομο
– έως 700.000€ ανά συμβάν και
– έως 2.100.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Υλικές Ζημίες σε Αντικείμενα Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας:
έως 1.000.000€ ανά συμβάν και έως 3.000.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

Τιμολόγιο Πλοίων/Σκαφών ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα (ποσά σε €)

Μηχανοκίνητα

Μηχανοκίνητα Ετήσια Ασφάλιστρα
έως 25HP 49,00
από 26 έως 50HP 65,00
από 51 έως 75HP 76,00
από 76 έως 100HP 80,00
από 101 έως 150HP 107,00
από 151 έως 200HP 112,00
από 201 έως 300HP 133,00
από 301 έως 400HP 180,00
από 401 HP έως 500HP 199,00
άνω των 500ΗΡ συνεννόηση με την Εταιρία

Ιστιοφόρα

Ιστιοφόρα Ετήσια Ασφάλιστρα
έως 3 μέτρα 49,00
μεγαλύτερο από 3 έως 4 μέτρα 59,00
μεγαλύτερο από 4 έως 5 μέτρα 76,00
μεγαλύτερο από 5 έως 6 μέτρα 92,00
μεγαλύτερο από 6 έως 7 μέτρα 109,00
μεγαλύτερο από 7 έως 10 μέτρα 118,00
μεγαλύτερο από 10 έως 15 μέτρα 143,00
μεγαλύτερο από 15 έως 20 μέτρα 158,00
άνω των 20 μέτρων συνεννόηση με την Εταιρία

Μέσα Αναψυχής Ετήσια Ασφάλιστρα
Jet ski, sea bike κ.λπ. 247,00

(!) Στα παραπάνω ασφάλιστρα να υπολογίζετε έκπτωση 15% λόγω ετήσιας διάρκειας συμβολαίου

 

 

Τιμολόγιο Πλοίων/Σκαφών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλύψεις Προγράμματος

• Θάνατος ή/και Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά άτομο
– έως 700.000€ ανά συμβάν και
– έως 2.100.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Υλικές Ζημίες σε Αντικείμενα Επιβαινόντων και Τρίτων
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
• Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης
– έως 150.000€ ανά συμβάν και
– έως 450.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας:
έως 1.000.000€ ανά συμβάν και έως 3.000.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

 

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα (ποσά σε €)

Μηχανοκίνητα

Μηχανοκίνητα Ετήσια Ασφάλιστρα
έως 25HP 67,00
από 26 έως 30HP 84,00
από 31 έως 50HP 97,00
από 51 έως 100HP 131,00
από 101 έως 150HP 193,00
από 151 έως 200HP 227,00
από 201 έως 300HP 244,00
από 301 έως 400HP 277,00
από 401 HP έως 500HP 294,00
άνω των 500ΗΡ συνεννόηση με την Εταιρία

Ιστιοφόρα

Ιστιοφόρα Ετήσια Ασφάλιστρα
έως 2 μέτρα 59,00
μεγαλύτερο από 2 έως 3 μέτρα 84,00
μεγαλύτερο από 3 έως 4 μέτρα 118,00
μεγαλύτερο από 4 έως 5 μέτρα 143,00
μεγαλύτερο από 5 έως 6 μέτρα 168,00
μεγαλύτερο από 6 έως 9 μέτρα 193,00
μεγαλύτερο από 9 έως 10 μέτρα 210,00
μεγαλύτερο από 10 έως 20 μέτρα 261,00
άνω των 20 μέτρων συνεννόηση με την Εταιρία

Ιστιοφόρα Ετήσια Ασφάλιστρα
έως 2 μέτρα 59,00
μεγαλύτερο από 2 έως 3 μέτρα 84,00
μεγαλύτερο από 3 έως 4 μέτρα 118,00
μεγαλύτερο από 4 έως 5 μέτρα 143,00
μεγαλύτερο από 5 έως 6 μέτρα 168,00
μεγαλύτερο από 6 έως 9 μέτρα 193,00
μεγαλύτερο από 9 έως 10 μέτρα 210,00
μεγαλύτερο από 10 έως 20 μέτρα 261,00
άνω των 20 μέτρων συνεννόηση με την Εταιρία

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

Μέσα Αναψυχής Ετήσια Ασφάλιστρα
Jet ski, sea bike κ.λπ. 294,00

(!) Στα παραπάνω ασφάλιστρα να υπολογίζετε έκπτωση 15% λόγω ετήσιας διάρκειας συμβολαίου

Επασφάλιστρα Σκαφών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αστική Ευθύνη από σκιέρ ή από άτομα που έλκονται
κατά τη χρήση μπανάνας, δαχτυλιδιού, θαλασσίων σπορ κ.λπ.

ανά γεγονός και ετησίως μέχρι 15.000 €

20%

Αστική Ευθύνη προς σκιέρ ή άτομα που έλκονται
κατά τη χρήση μπανάνας, δαχτυλιδιού, θαλασσίων σπορ κ.λπ.

ανά γεγονός και ετησίως μέχρι 15.000 €

100%
Σχολές Χειριστών 30%
Κάλυψη κατά τη Διάρκεια Αγώνων 30%
Σχολή Εκμάθησης Θαλασσίων Σπορ 10%

Φόρμα Αίτησης

    Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η απορία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 211 0139865.