Οικογένεια και Παιδί

Τι θα μάθουν τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού;

Στη διάρκεια του πρώτου σχολικού του έτους στο δημοτικό ένα παιδί θα μάθει να εκφράζεται τόσο με το γραπτό όσο με τον προφορικό λόγο. Θα μάθει να διαβάζει και θα εξασκηθεί στην κατανόηση των κειμένων. Ακολουθεί μια λίστα με τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα που θα καταφέρει το «πρωτάκι» σας.

Στην πρώτη δημοτικού λοιπόν τα παιδιά θα μάθουν να:

 • Γράφουν πεζά και κεφαλαία με ακρίβεια
 • Γράφούν από τα αριστερά προς ταδεξιά ξεκινώντας από το πάνω μέρος της σελίδας.
 • Γράφουν το όνομα και το επώνυμο τους με σωστή χρήση των πεζών και τοων κεφαλαίων
 • Γράφουν απλές και ολοκληρωμένες προτάσεις και παραγράφους που αναπτύσουν μία ιδέα
 • Την χρήση των αντικειμένων στις προτάσεις
 • Να γράφουν αρκετές προτάσεις σχετικά με μία συγκεκριμένη εμπειρία, για παράδειγμα «το καλύτερο πράγμα που μου συναίβει το σαββατοκύριακο»
 • Να διαβάζουν περίπου 100 λέξεις κυρίως αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά όπως «πάω», «είμαι», «είπα»,»έχω»
 • Να κάνουν ερωτήσεις σχετικές με κάτι που διάβασαν
 • Να ανγνωρίζουν την διαφορά μεταξύ ενικου και πλυθηντικού
 • Την διαφορά μεταξύ λέξης, πρότασης και παραγράφου
 • Σύνθετες λέξεις, όπως ανεμόμυλος
 • Να ακολουθούν γραπτές οδηγίες
 • Να αντιλαμβάνοντια το νόημα άγνωστων λέξεων με βάση το περιεχόμενο στο οποίο τις συναντούν
 • Χρησιμποιούν βασικά σημεία στίξης, όπως τόνο, τελεία, θαυμαστικό
 • Αναγνωρίζουν τον κύριο χαρακτήρα μιας ιστορίας

Πως θα ενισχύσει ο δάσκαλος αυτές τις ικανότητες;

Ο δάσκαλος θα αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου που το παιδί διαβάζει, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, στο να διαβάζει φωναζτά. Αυτό θα δώσει στα παιδιά αρκετή εξάσκηση στο να διαβάζουν καθαρά. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ο δάσκαλος θα κάνει ερωτήσεις στα παιδιά σχετικές με το περιεχόμενο του κειμένου ώστε να προωθήσει την κατανόηση.